Welkom bij het Platform Zero Incidents!

Het Platform Zero Incidents (PZI) is een initiatief van de binnenvaart branche. Bevrachtingskantoren, rederijen en scheepseigenaren delen en ontwikkelen kennis over incidenten in de binnenvaartindustrie. Door lering te trekken en maatregelen te treffen wordt herhaling in de toekomst voorkomen.

Het PZI levert een bijdrage aan een breed gedragen streven naar nul incidenten in de binnenvaart.

Laatste nieuws

Safety Flash brengt het gesprek op gang

Naast de Safety Alerts die worden uitgestuurd op basis van actualiteiten, stuurt PZI nu ook Safety Flashes uit. Safety Flashes vragen aandacht voor een concreet veiligheidsissue door snelle informatie te verstrekken en vragen te stellen die de bemanningsleden...

Safety Alert – Laag Water

Gedurende de afgelopen maanden heeft de binnenvaart op diverse momenten te maken gehad met laag water. Dit leidt tot extra navigatierisico's. Het Platform Zero Incidents heeft daarom onderstaande Safety Alerts verspreid onder haar leden en de belangrijkste...

Stakeholder Conference

On December 10th, Platform Zero Incidents organized its first Stakeholder Conference. It was an inspiring day at which PZI-members and Stakeholders shared their wants, needs, and expectations. Roland Kortenhorst (Royal BLN-Schuttevaer) was the chairman of the Day and...

De deelnemers van het Platform Zero Incidents

De deelnemers van het Platform Zero Incidents (PZI) delen en ontwikkelen kennis met elkaar op gelijke basis en in een vertrouwelijke omgeving.