Op dinsdag 2 juni 2015 wordt het Platform Zero Incidents officieel gelanceerd. Platform Zero Incidents, afgekort PZI, is een initiatief van branchevereniging BLN-Koninkijke Schuttevaer en adviesbureau Emprove. Het platform heeft als doel om het aantal incidenten en de impact van incidenten te verminderen en uiteindelijk te reduceren naar nul incidenten in de binnenvaart. Er wordt informatie en kennis over incidenten, of bijna incidenten (near miss), gedeeld om er lering uit te trekken en onveilige situaties en handelingen in de toekomst te voorkomen.