Safety Alert – Low Water

During the past months, inlandshipping had several moments of low water. This leads to additional navigational risks. Platform Zero Incidents developed the Safety Alerts listed below, and spread them amongst her members and most important stakeholders. In addition,...

Safety Alert – Laag Water

Gedurende de afgelopen maanden heeft de binnenvaart op diverse momenten te maken gehad met laag water. Dit leidt tot extra navigatierisico’s. Het Platform Zero Incidents heeft daarom onderstaande Safety Alerts verspreid onder haar leden en de belangrijkste...