Report Collision with the weir near Grave

Report Collision with the weir near Grave

Following the report of the Dutch Safety Board on the collision with the weir near Grave, the PZI steering committee met with a delegation from the dangerous substances committee of the CBRB and BLN-Schuttevaer (including policy advisers). Working group This...
Report Collision with the weir near Grave

Rapport Stuwaanvaring bij Grave

Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is de stuurgroep van PZI met een delegatie van de commissie gevaarlijke stoffen van het CBRB en BLN-Schuttevaer (inclusief beleidsadviseurs) bijeen gekomen....