Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is de stuurgroep van PZI met een delegatie van de commissie gevaarlijke stoffen van het CBRB en BLN-Schuttevaer (inclusief beleidsadviseurs) bijeen gekomen.

Werkgroep
Deze delegatie heeft besloten om op korte termijn een werkgroep op te richten om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Hierbij zullen zowel tankvaart als droge lading vertegenwoordigd zijn. Ook zal er gelegenheid zijn voor verladers om deel te nemen.

De RIE zal gericht zijn op navigatie-werkzaamheden, met name wanneer er sprake is van bijzonder omstandigheden.