Platform Zero Incidents

Erwin Tijssen, voorzitter van Platform Zero Incidents en dagvoorzitter, opende de bijeenkomst met een update over de activiteiten van PZI in 2017. Aan de hand van de 5 doelstellingen van PZI, liep hij het jaar door.

In het eerste onderdeel werd de focus gelegd op de meldingen die binnen zijn gekomen. Een korte opsomming van de incidenten data:

  • Mensen, 77% van de incidenten had geen effect op de mens. Als er dan toch iets misgaat waarbij er consequenties zijn op de mens, dan is dat vaak bij onderhoud en aan-/afmeren.
  • Milieu, 86% van de incidenten had geen effect op milieu. Morsingen en pills komen voornamelijk voor bij laad-/loswerkzaamheden.
  • In 57% van de incidenten zijn er beschadigingen van het materiaal. Het merendeel komt door navigatie activiteiten.
  • Incidenten gebeuren bijna 50% van de gevallen overdags.
  • Als er gekeken wordt naar locatie dan springt het ARA-gebied springt eruit. Dit is te verklaren door de drukte in en rondom dit gebied en de vele scheepsbewegingen en handelingen die daar plaatsvinden.

Daarnaast werd er ook kort aandacht besteedt aan het online reporting systeem. Dit systeem gaat helpen om betere en snellere incidenten gegevens te verzamelen om hier beter op in te kunnen spelen.

Afgelopen jaar zijn er een heel aantal documenten en programma’s ontwikkeld. Denk hierbij aan de maandelijkse Safety Flashes, Safety Alerts, Best Practices en ook andere documenten als risk assessments of documenten die uit samenwerkingsverbanden ontstaan.

Daarnaast zoeken we samenwerkingen met onze stakeholders, soms in de vorm van het deelnemen aan committees, om ook samen te werken aan de veiligheid!

Grootschalige noodoefening

Ton Mol, Teamleader Safety Management & Operations bij Interstream Barging, deelde over zijn ervaring van deelname aan een grootschalige noodoefening. Bij een dergelijke oefening ga je je voorbereiden op iets onverwachts. Dit doe je met de mensen aan boord, de organisatie zelf en natuurlijk de hulpdiensten.

Elke organisatie bereidt zich voor op te verwachten incidenten, zoals spills door middel van pluggen en een spilrand, brand aan boord door brandblusmiddelen en detectie, een EHBO doos voor kleine ongelukjes en een AED om mogelijk iemands leven te redden. Daarnaast zijn er de nodige procedures die richtlijnen geeft om de gevolgen van noodsituaties in te perken. Ook worden er trainingen gevolgd als BHV en brandoefeningen gedaan.

Al deze trainingen en oefeningen zijn voor de mensen aan boord, maar het is ook waardevol om te trainen met noodhulpdiensten. Interstream Barging is betrokken geweest bij een grootschalige oefening van SAMIJ. Hierbij waren er ‘gewonden’ aan boord en zijn verschillende hulpdiensten betrokken geweest. Een leerzame oefening voor alle betrokkenen!

Bekijk de video hier.

Competitie + discipline = fun > veiligheid is leuk


Daag elkaar op een leuke manier uit om scherp te zijn.

Frank Versteegh, stuntvlieger, kwam zijn ervaringen en passie delen op gebied van risico management en veiligheid. Hij deed dit op een humoristische manier en schroomde zich niet om kritische vragen te stellen aan het publiek.

In de luchtvaartindustrie is er de afgelopen jaren een flinke daling in de incidenten geweest. Volgens Frank kwam dat onder andere door de volgende elementen:

  • Meer trainingen, er wordt eindeloos getraind.
  • Checklists (IMSAFE: Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue, Eating).
  • Medische checks en controle op bekwaamheid.

‘Je komt wel eens onverwachte situaties tegen. Het kan zijn dat het weer toch ineens heel anders is dan de weersvoorspelling.Dan is het belangrijk de situatie goed in te schatten en het zekere voor het onzekere te nemen. Heb een plan B of misschien zelfs wel C en D.’

Het is niet een kwestie van ‘of’, maar ‘wanneer’ (not íf’, but ‘when’). U bent een keer aan de beurt.

Plan your flight and fly your plan.
Bij twijfel niet doen.