English Article
German Article

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization – WHO), heeft 25 juli 2021 uitgeroepen tot Verdrinkingspreventiedag. Dit wereldwijde pleidooi dient als een kans om de tragische en diepgaande impact van verdrinking op gezinnen en gemeenschappen te benadrukken en levensreddende oplossingen te bieden om dit te voorkomen. Naar schatting verdrinken 235.600 mensen elk jaar, en verdrinking is een van de tien belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5-14 jaar. Platform Zero Incidents (PZI) wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook het bewustzijn van verdrinkingsincidenten in de binnenvaart te vergroten.

In 2020 hebben PZI en Shell Shipping and Maritime een binnenvaart veiligheidsprogramma geïnitieerd met de focus op het voorkomen dat mensen in het water vallen. Verschillende bevrachtingskantoren/rederijen, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden hebben zich aangesloten bij en ondersteunen het veiligheidsprogramma met als ambitieus doel “Het elimineren van fatale of ernstige incidenten door het overboord vallen in de Europese binnenvaartindustrie”.

De WHO identificeerd twee gebieden die het belang van deze dag onderstrepen: de hoge verdrinkingsgevallen in gecontroleerde/binnenwaterlichamen (bijv. rivieren) en de ernst in de nasleep van verdrinking bij gezinnen en gemeenschappen. PZI’s eigen database resoneert ook deze alarmerende statistiek, waar ‘persoon overboord’ (PoB) incidenten 42% van alle dodelijke slachtoffers bij alle gemelde incidenten beslaat. Over het geheel genomen blijkt uit de door PZI bijgehouden database met media-incidenten voor de Europese binnenvaart een alarmerend sterftecijfer van 57% bij alle PoB-incidenten (vallen in het water).

Bij onderzoek en diepere analyse van de gegevens werden onveilige situaties/handelingen tijdens “Aan-/afmeer activiteiten” en “Overstappen” geïdentificeerd als de belangrijkste directe oorzaken voor incidenten met betrekking tot PoB. Door de frequente operaties, is er de neiging om het risico te normaliseren en kan dus leiden tot onveilige “overstappen”. De werkgroep waartoe ook de bevrachters/rederijen behoren, heeft de schijnwerpers gezet op het “elimineren van overstappen en risico bewustzijn” en heeft vijf specifieke werkthema’s geïdentificeerd (zoals weergegeven in het onderstaande figuur).

Er worden workshops georganiseerd om verschillende werkmethoden en reddingsoperaties te identificeren. Het resultaat zal op grote schaal worden verspreid onder de industrie. Gezien de lage watertemperatuur in de winter is er speciale aandacht voor het risico op onderkoeling (hypothermie). Dit omvat het maken van een informatievideo, specifieke flyers (in verschillende talen), veiligheidswaarschuwingen en trainingsmateriaal. Deze omvatten meer technische informatie (onder leiding van opleidingsinstituten zoals STC-KNRM) over definities (wat is onderkoeling?), watertemperaturen en reactietijden (hoe kan onderkoeling doden?), en “wat-te-doen” na het redden van een persoon (voordat professionele hulp arriveert).

De werkgroep heeft bijgedragen aan het creëren van brede belangstelling door terminal- en havenstakeholders, de bereidheid van partijen om deel te nemen aan het programma was prominent aanwezig in één van de workshops en ook een maatstaf voor succes over waar deze groep tot nu toe aan heeft gewerkt. Vooruitblikkend wil de werkgroep een kennisbank opbouwen en het bewustzijn op dit gebied hoog houden. Het mantra van “Voorkomen is beter dan genezen” is inderdaad een redder in nood op dit cruciale onderwerp van personen die in het water vallen.

Meer updates zullen op deze site worden geplaatst naarmate de werkgroep vooruitgang boekt in de verschillende werkthema’s.