Eerste campagne:
Persoon Overboord

Twee keer per jaar zullen we een campagne lanceren, die vier maanden zal duren. Het eerste thema waar we mee aan de slag gaan in oktober is: Persoon overboord. We zullen ingaan op zowel het voorkomen ervan, als de redding.
Hieronder een visueel overzicht van de elementen.

De Safety Flashes zullen zoals altijd verzonden worden vanuit PZI en in lijn met het thema. De andere onderdelen zullen naar onze leden gestuurd worden, die het zullen communiceren naar de vloot.

First Campaign:
Person Overboard

Twice a year we will launch a campaign, whixh will run for four months. The first theme we will be working on in October is: Person overboard. We will discuss both its prevention and its rescue.
Below a visual overview of the elements.

The Safety Flashes will as always be sent from PZI and in line with the theme. The other elements will be sent to our members, who will communicate it to the fleet.