Nieuws

Safety Alert – Laag Water

Gedurende de afgelopen maanden heeft de binnenvaart op diverse momenten te maken gehad met laag water. Dit leidt tot extra navigatierisico's. Het Platform Zero Incidents heeft daarom onderstaande Safety Alerts verspreid onder haar leden en de belangrijkste...

Stakeholder Conference

Stakeholder Conference

On December 10th, Platform Zero Incidents organized its first Stakeholder Conference. It was an inspiring day at which PZI-members and Stakeholders shared their wants, needs, and expectations. Roland Kortenhorst (Royal BLN-Schuttevaer) was the chairman of the Day and...

Platform Zero Incidents gelanceerd

Platform Zero Incidents gelanceerd

Op dinsdag 2 juni 2015 wordt het Platform Zero Incidents officieel gelanceerd. Platform Zero Incidents, afgekort PZI, is een initiatief van branchevereniging BLN-Koninkijke Schuttevaer en adviesbureau Emprove. Het platform heeft als doel om het aantal incidenten en de...