Meetings

De leden komen elk kwartaal bij elkaar om de incidenten data en andere relevante issues te bespreken. Daarnaast zijn er werkgroepen die thema’s in een kleinere groep behandelen. De stuurgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar om de kwartaalbijeenkomst voor te bereiden. Tussen de meetings door wordt er contact gehouden wanneer dat nodig is.

Structuur

Het Platform Zero Incidents (PZI) is een gezamenlijk initiatief van brancheorganisatie Koninklijke BLN- Schuttevaer en adviesbureau Emprove. BLN is programma-eigenaar van het Platform Zero Incidents en Emprove vervult de rol van programmamanager en voert het secretariaat.

Wilt u lid worden of meer informatie ontvangen van het Platform Zero Incidents? Neemt u dan contact met ons op. Zie Contact.