Doel

Het doel van het Platform Zero Incidents (PZI) is het identificeren van (veel) voorkomende incidenten, het uitvoeren van acties om het aantal incidenten en de impact daarvan te reduceren en toe te werken naar nul incidenten in de binnenvaart.

De deelnemers van het PZI zijn zich zeer bewust van de rol van de binnenvaartsector in de keten en nemen daarin hun verantwoordelijkheid en streven hierin naar duurzame relaties met overige stakeholders.